Arsenał zakończony!

Dziękujemy wszystkim serdecznie za wspólnie spędzony czas i gratulujemy zwycięzcom. Do zobaczenia za rok!

W dziale HS/W możecie zapoznać się z punktacją rajdową dla patroli przyjezdnych i mokotowskich.

Rajd Arsenał

Naszym celem jest wychowanie przyszłych pokoleń na użytecznych obywateli o szerszych horyzontach niż poprzednie generacje, a przez to rozwój dobrej woli i pokoju na świecie poprzez koleżeństwo i współpracę, zamiast obecnej rywalizacji między klasami, wyznaniami i krajami, która tak bardzo przyczyniła się do wybuchu wojen i niepokojów.

sir Robert Baden-Powell

Widzieć więcej to przede wszystkim widzieć drugiego człowieka, naszego bliźniego, oraz widzieć cel, jakim jest dążenie do pokoju i rozsiewania dobra.
Widzieć więcej niż swoje potrzeby, chęci, ambicje i przekonania. Dostrzegać potrzeby innych.. To też szanować odmienne poglądy, nawet wtedy, kiedy się z nimi nie zgadzamy.
Widzieć więcej to zauważać, poznawać świat i jego różnorodne oblicze. To zdobywać realną wiedzę o swoim otoczeniu i weryfikować swoje opinie w oparciu o nią. To odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.

Na tegorocznym Rajdzie Arsenał chcielibyśmy odnieść hasło Widzieć więcej do 4. punktu Prawa Harcerskiego. Stefan Mirowski tak opisywał ten punkt: HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, każdemu służy pracą, pomocą, ujmuje się za każdym pokrzywdzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość w stosunkach miedzy ludźmi. Przezwycięża urazy i waśnie między ludźmi i między narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw człowieka. Sprzeciwia się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo.

Świat jest różnorodny, a w swoim życiu spotykamy wciąż nowych ludzi. Funkcjonujemy w różnorodnych grupach społecznych. Spotykamy tam zarówno ludzi ukształtowanych w podobny sposób, jak i tych ukształtowanych w zupełnie inny. To od nas zależy czy będziemy szukać podobieństw czy różnic. Jak mawiał Aleksander Kamiński trzeba „umieć się różnić”. Jako harcerze nie możemy pozwolić sobie na wydawanie pochopnych ocen, opierających się na stereotypach, ani na wykrzykiwanie swoich racji. Powinniśmy dążyć do dialogu, nie zgadzać się na bezkrytyczne przyjmowanie zasłyszanych haseł. Tak jak dla Alka, Rudego i Zośki zdobywanie wiedzy było dbaniem o „pojutrze”, tak my dzisiaj powinniśmy naszą wiedzę o świecie poszerzać. Jesteśmy odpowiedzialni za słowa które wypowiadamy i za to w jaki sposób wyrażamy swoje zdanie. Ważne jest to, abyśmy mieli wyrobiony pogląd, a przy tym byli otwarci na wysłuchanie opinii innych.

Jako harcerze mamy za zadanie nieść pokój. Budować coraz lepszy świat i zachęcać do czynienia dobra. Zauważać miejsca, gdzie możemy nieść pomoc, dostrzegając potrzeby innych, a nie tylko swoje. Jedną z zasad harcerskiego wychowania jest służba ludziom i to zadanie w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. To, jakimi jesteśmy ludźmi nierozerwalnie wiąże się z tym, w jaki sposób odnosimy się do bliźnich, na ile jesteśmy dla nich dobrzy. Podziały między ludźmi pogłębiają urazy i konflikty między ludźmi. Jako harcerze powinniśmy działać bez względu na różnice, po prostu – pomagać innym i czynić świat lepszym.

Harcerz ZA BRATA UWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA, każdego skauta na całym świecie, każdego wiernego tym samym ideałom. Takie widzenie świata i ludzi prowadzi do poszanowania cudzych przekonań, do demokracji i tolerancji.

Braterstwo jest jedną z zasad harcerskiego wychowania, jest czymś, bez czego nie wyobrażamy sobie naszego ruchu. W „Kamieniach na Szaniec” jest jednym z filarów, na których opiera się działanie Alka, Rudego i Zośki, i przejawia się nie tylko w przyjaźni między chłopcami, którzy potrafili oddać życie za drugiego, ale dużo szerzej - w ich podejściu do życia, do innych ludzi. My braterstwo dzisiaj podskórnie czujemy, kierujemy się nim podczas wszelkich działań. Ale gdybyśmy mieli je zdefiniować i wymienić postawy, które o nim świadczą, to co byśmy wymienili?

Na Rajdzie Arsenał chcielibyśmy wspólnie z Wami zastanowić się jak harcerstwo może sprawić aby różnice stanowiły o sile, a nie o słabości naszego otoczenia. Jak odnaleźć bliźniego w każdym, i co to w zasadzie znaczy? Jaka jest nasza rola w świecie tak różnorodnym? W jaki sposób działać tak, aby uczynić świat trochę lepszym?

Chcemy zaprosić Was do wspólnych rozważań o braterstwie i o tym, co w dzisiejszych czasach ta podstawowa dla nas wartość oznacza w praktyce.

Zobacz więcej

Tradycja

W 1967 roku Hufiec Mokotów zdobył imię Szarych Szeregów. Kampania przygotowująca hufiec do zdobycia tego zaszczytnego imienia trwała dwa lata, a po jej zakończeniu zaczęto organizować pierwsze Rajdy. Początkowo miały one charakter historyczny i wewnątrz hufcowy – był to czas na oswajanie się z bohaterem, poznawanie go. Od 1974 roku na Rajd zapraszane były drużyny związane z Szarymi Szeregami spoza hufca, ale należące do naszej macierzystej Chorągwi. Od 1976 roku Rajd ma charakter imprezy ogólnopolskiej. Lata 70. i 80. w Rajdach Arsenał to nawiązanie do służby, braterstwa i męstwa. Nawet stan wojenny nie przerwał ciągłości organizowania imprezy i  także w 1982 roku harcerze z całej Polski spotkali się by uczcić bohaterów Akcji pod Arsenałem. W II połowie lat 80.  tematyka Rajdu coraz bardziej wiąże się z bohaterstwem życia codziennego. Ten motyw utrzymuje się w okresie przemian ustrojowych w Polsce i nabiera wówczas coraz większego znaczenia. Nowe wyzwania w kraju stawiają również nowe i trudne wyzwania przed całą Organizacją i Rajd Arsenał nie pozostaje z boku. Rajdy w latach 90. nadal starają się odnosić wojenne męstwo do czasów współczesnych, a jednocześnie zaczynają podkreślać ciągłość i stabilność wartości, jakie niesie ze sobą harcerstwo; stawiać na rzetelne stosowanie metody harcerskiej i próbować odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola harcerstwa w Polsce, w kształtowaniu młodych obywateli, Polaków. Przesłania, jakie niosą ze sobą kolejne edycje Rajdu Arsenał  są i powinny być różne – nowe, adekwatne do czasów nam współczesnych. Rajd, jak wszystkie harcerskie działania, powinien się rozwijać. Zawsze jednak należy pamiętać, że przede wszystkim jest on przejawem pamięci o uczestnikach Akcji pod Arsenałem. Jakże to dziwna szaroszeregowa akcja, w której tak wiele braterstwa, odwagi i wzniosłych spraw, a jednocześnie prostej młodzieńczej przyjaźni, która zawsze powinna nas – harcerzy i instruktorów – łączyć i nam towarzyszyć. Dla harcerza to właśnie przyjaźń, bliskość innych, oddanych mu ludzi, mogą być czymś zrozumiałym i przemawiającym do wyobraźni. Mogą pomóc zrozumieć, na czym polegała Akcja Arsenał – gdy odbierze się jej wszystkie patetyczne określenia – i w czym tkwiła jej wyjątkowość. Niech każdy Rajd Arsenał będzie czasem refleksji, ale jednocześnie miejscem braterskiego, radosnego spotkania.

Historia

Akcja pod Arsenałem (26 marca 1943) – jedna z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów (pod kryptonimem „Meksyk II”), w trakcie której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 25 innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha na Pawiak. Miała ona miejsce pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie ulic Bielańskiej i Długiej). Akcją dowodzili: całością Stanisław Broniewski „Orsza”, a bezpośrednio Tadeusz Zawadzki „Zośka”. W akcji został śmiertelnie ranny Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”.

Operacja opisana została dokładnie w książkach Kamienie na szaniec (1943) Aleksandra Kamińskiego i Akcja pod Arsenałem (1983) Stanisława Broniewskiego oraz zekranizowana w filmie Akcja pod Arsenałem w reżyserii Jana Łomnickiego (1977).

Organizator

Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im . Szarych Szeregów działa w strukturze Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy. Od kilkudziesięciu lat jest jedną z najprężniejszych lokalnych organizacji pozarządowych. Działa w obszarze wychowania dzieci i młodzieży. Dba o to, aby młodzi ludzie, którzy przechodzą przez harcerstwo, byli dobrze przygotowani do życia społecznego. Instruktorzy Hufca uczą zaradności, samodzielności, współpracy w grupie. Kształtują postawę braterstwa i wrażliwości na potrzeby otoczenia.  Pomagają podopiecznym w pracy nad sobą, wspierają ich we wszechstronnym samorozwoju.  Kierują się tradycyjnymi wartościami Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zapewniają zuchom i harcerzom doskonałą zabawę i naukę w gronie rówieśników. Program Hufca stanowi alternatywę wobec nadmiernej aktywności w cyberprzestrzeni. Jest też uzupełnieniem kształcenia szkolnego. Pozwala poszerzyć horyzonty wiedzy i umiejętności, proponując różnorodne i aktywne formy spędzania czasu. Hufiec  Mokotów zrzesza ponad tysiąc zuchów i harcerzy w kilkudziesięciu drużynach, których pracę prowadzi lub wspiera ponad stu instruktorów.

Przebieg

Piątek, 18.03.2016
 • 17:00 - rozpoczęcie 46. Rajdu Arsenał "Widzieć więcej"; patrole meldują się na bazach
 • zajęcia na bazach
Sobota, 19.03.2016
 • 8:00 - 17:00 - Gry (dokładne godziny zależą od rodzaju gry)
  Równolegle odbywają się:
  • Wielka Gra SH/W
  • Gra H dla harcerzy z Hufca Warszawa - Mokotów
  • Gra dla zuchów z Chorągwi Stołecznej
 • Powrót na bazy
 • 19:00 - 22:00 - zajęcia na bazach
 • 19:00 - 22:00 - Konferencja Instruktorska
Niedziela, 20.03.2016
(Przypominamy o jednakowych okryciach wierzchnich!)
 • 10:00 - Msza Święta (Katedra Polowa WP)
 • 11:50 Uroczysta Zmiana Warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza
 • Defilada
 • 13:00 - Apel pod Arsenałem

HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO

każdemu służy pracą, pomocą, ujmuje się za każdym pokrzywdzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość w stosunkach miedzy ludźmi. Przezwycięża urazy i waśnie między ludźmi i między narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw człowieka. Sprzeciwia się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo.

HARCERZ ZA BRATA
UWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA

każdego skauta na całym świecie, każdego wiernego tym samym ideałom. Takie widzenie świata i ludzi prowadzi do poszanowania cudzych przekonań, do demokracji i tolerancji.

Harcerze Starsi / Wędrownicy

Na 46. Rajd Arsenał tradycyjnie mogą zgłaszać się patrole starszoharcerskie i wędrownicze z całej Polski.
Przygotowywany dla patroli program składa się z zadania przedrajdowego, zajęć programowych na bazie, wielkiej gry sobotniej oraz uroczystości niedzielnych.
Każdy z zakwalifikowanych na Rajd patroli zostaje przypisany do jednej z baz, która będzie gościć go przez arsenałowy weekend.

Najważniejsze informacje o rajdzie dla patroli w pigułce.

Jak dobrze znacie swoje otoczenie? Czy wiecie kto w Waszej okolicy potrzebuje pomocy? Jak często zauważacie...

Żeby zobaczyć więcej, trzeba się dobrze przyjrzeć. Najlepiej biegając po mieście i odwiedzając miejsca, w których wiedzą więcej od nas.

Chcemy odpowiedzieć na wiele pytań. By dowiedzieć się więcej o sobie i innych.

Szczegółowy opis krok po kroku co się będzie działo w rajdowym kalendarzu.

Trzy główne składniki wchodzą w ocenę patrolu: baza, zadanie przedrajdowe i gra.

Warunki uczestnictwa w Rajdzie Arsenał.

Lista patroli przyjętych i nie przyjętych na 46. Rajd Arsenał

Opis baz arsenałowych

Krok po kroku do Rajdu

Poniżej przedstawiamy Wam krok po kroku co się będzie działo w rajdowym kalendarzu. Do tego kilka praktycznych informacji natury organizacyjnej. W razie jakichkolwiek pytań – piszcie śmiało. Najlepiej na arsenałowym FB lub wysyłając do nas maile na adres rajd@arsenal.zhp.pl

10.01

PUBLIKACJA KOSZTÓW

25.01

POCZĄTEK ZGŁOSZEŃ

1.02

ZASADY RYWALIZACJI

1.02

FORMULARZ ZADANIA

20.02

KONIEC ZGŁOSZEŃ

22.02

KONIEC ZADAŃ

3.03

WYNIKI ZADANIA

6.03

KWALIFIKACJA PATROLI

8.03

KONIEC OPŁAT

8.03

KONIEC ZMIAN

18-20.03

46. RAJD ARSENAŁ

4.04

PODSUMOWANIE RAJDU

Koszty udziału

Koszty uczestnictwa w Rajdzie Arsenał zależą od terminu wniesienia opłaty. Liczy się data księgowania środków na koncie organizatora.

 • 60 zł za osobę
  Bystrzachy
 • opłata wniesiona do 18.02
 • 70 zł za osobę
  Standard
 • opłata wniesiona od 19.02 do 14.03
 • 80 zł za osobę
  Spóźnialscy
 • opłata wniesiona 15.03 lub później

Drodzy uczestnicy Rajdu Arsenał, potrzebujecie faktury VAT za swoją opłatę za uczestnictwo w rajdzie? Nie ma problemu. Wystarczy, że wypełnicie FORMULARZ przekazywania danych do faktury. Po wypełnieniu formularza faktura zostanie wystawiona przez skarbnika Hufca Warszawa Mokotów dostaniecie ją meilem.

Zuchy

Zuchowy Rajd Arsenał to jednodniowa gra po Warszawie, na którą zapraszamy gromady zuchowe z Hufca Warszawa - Mokotów oraz całej Chorągwi Stołecznej.

Gra

Czy zastanawialiście się kiedyś z zuchami, kim są, co czują i jak sobie radzą osoby, które nie znając polskiego języka i kultury były zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny i zamieszkały na stałe w Polsce?

Harcerze

W Arsenałowej Grze Harcerskiej mogą wziąć udział zastępy harcerskie z Hufca Warszawa-Mokotów, które serdecznie zapraszamy.

Gra

Czy wiesz, co upamiętnia? Kim byli ludzie, którzy walczyli pod Arsenałem? Jak działały Szare Szeregi?

Sztab Rajdu Arsenał

Poniżej przedstawiamy Wam osoby, które przygotowują 46. odsłonę Rajdu Arsenał!

Dorota Nurek

Komendantka Rajdu

Natalia Gorgol

Szefowa Gry SH/W

Michał Michałowski

Szef Baz

Justyna Krakowska

Koordynatorka Baz

Julia Kucharska

Kontakt z patrolami

Angelika Bałazy

Szefowa Niedzieli

Mateusz Gaweł

Szef Gry Zuchowej

Zofia Lasocka

Graficzka Rajdu

Katarzyna Lach

Skarbniczka Rajdu

Marcin Lebiedziński

Koord. Sponsoringu

Aleksandra Wieczorek

Koord. Zadania

Klara Gubera

Koord. WWW i FB

Ciekawostki

Arsenał w liczbach, czyli ciekawostki o Rajdzie Arsenał i Akcji pod Arsenałem.

patroli na 45. Rajdzie Arsenał
pierwszy Rajd Arsenał
osób wzięło udział w Akcji pod Arsenałem
więźniów uwolniono pod Arsenałem

Media

Kilka słów dla Mediów o tym, jak będzie wyglądał 46. Rajd Arsenał.

Poprzednie edycje

Informacja prasowa

W dniach 18-20 marca w Warszawie odbędzie się 46. Rajd Arsenał „Widzieć Więcej”. Na zaproszenie Hufca ZHP Warszawa Mokotów do Warszawy przyjedzie ponad 1000 harcerek i harcerzy z całej Polski, aby wspólnie świętować 73. rocznicę Akcji pod Arsenałem. W specjalnej grze wezmą też udział zuchy z Chorągwi Stołecznej.

Tak jak i inne działania Szarych Szeregów Akcja pod Arsenałem była wyrazem braterstwa i służby. Podczas trzech dni rajdu harcerze będą brali udział we współzawodnictwie o tytuł zwycięzcy rajdu i atrakcyjne nagrody, wezmą udział w grze miejskiej oraz uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed 73 lat podczas apelu poległych, zmiany wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza a także defiladzie ulicami stolicy.

„Widzieć więcej” to przede wszystkim widzieć drugiego człowieka, naszego bliźniego, i widzieć cel którym jest dążenie do pokoju i rozsiewania dobra - mówi phm. Dorota Nurek, komendantka Rajdu.
„Widzieć więcej” niż swoje potrzeby, chęci, ambicje i przekonania. To dostrzegać potrzeby innych. To też szanować odmienne poglądy, nawet wtedy, kiedy się z nimi nie zgadzamy.
„Widzieć więcej” to zauważać więcej, poznawać świat i jego różnorodne oblicze. To zdobywać realną wiedzę o świecie i weryfikować swoje opinie w oparciu o nią. To odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.

Rajd kończy udział harcerzy w uroczystej zmianie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, harcerskiej defiladzie z pl. Piłsudzkiego na plac przed budynkiem Arsenału oraz Apel pod Arsenałem.

Zobacz więcej

Partnerzy

W tym roku nas wspierają:

Prezydent m. st. Warszawy

Muzeum Powstania Warszawskiego

Instytut Pamięci Narodowej

Amnesty International

Wydział Fizyki PW

JanySport

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie

Wojskowe Przedsięiorstwo Handlowe

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości napisz do nas na adres: rajd@arsenal.zhp.pl

Dane Adresowe

Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów
ul. Chełmska 50 / 80
00-725 Warszawa
Tel: (22) 8438322